December 1, 2011

[Spam] Hi, December ♥

Một cái fanart bịnh bựa chào mừng tháng 12 =))À, nói thế thôi chứ tại sáng nay lên cơn với cặp giò của KJJ, chậc, ai bảo đã là của hiếm mà lại còn quý chứ. Xong rồi tới chiều lại lên cơn tiếp với cái đầu rất chớt-tin-bi-bơ của mjjeje nên mình nghĩ là mình cần phải làm gì đó, và mình đã làm-gì-đó =))Xìn chào, Tháng Mười Hai, mình sẽ tiếp tục cố gắng (?) ♥P.S: có chỗ sai rồi nhưng lại tắt PS rồi, thôi, mai (nếu siêng) sẽ sửa :))
P.S2: đả fix, mệt vãi lọ, lần sau chừa vẽ ẩu ' 3'


No comments:

Post a Comment