January 28, 2012

[Spam] Rồng của mình

này thì Rồng =)) mai tô màu, giờ thì mình ngủ đây =))


Fanart về rồng và các giai vẫn còn rất nhiều, nhưng chỉ nằm trên mặt giấy về mặt ý tưởng =)))


No comments:

Post a Comment