November 13, 2012

[Fanart] My life with you

Đây là tất cả các tác phẩm được sử dụng cho iStar special goodies :") mình được tặng một bộ đó :") poster in rất đẹp luôn X"3


Begin
"How are you"

"My Little Princess...


I'll be there"


 
Beautiful Life
"Catch me" Eternal
"Here we go"Bonus: YunJae shippers' bigest dream
=))

No comments:

Post a Comment