November 10, 2011

Tới khi nào ta lớn...

Chẳng thể biết được!

Cảm giác mình trốn chạy hiện thực quá lâu rồi. Chẳng nhớ từ lúc nào, nhưng bây giờ quay đầu trở lại, ngơ ngẩn nhìn 2 năm vừa qua trôi thật lãng phí.


Có lẽ nên quay lại với đúng bản chất của một con Xử Nữ thì hơn, sống thực tế và tích cực hơn, ít ra không lười chảy thây ra nữa.


Thiệt là bất lực với chính mình!P.S: có lẽ nên để dành blog này viết fic, up sketch fanart và tỉ thứ linh tinh khác mà ở Twitter ko thể xì pam hết.

Nhưng với nỗi lười này ai làm cho ta? =))

No comments:

Post a Comment