October 10, 2013

[Series] Jung Yunho's family handbook - Phương pháp dỗ vợSổ tay gia đình của Jung Yunho - Nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình, bằng các phương pháp chiều chuộng, vuốt ve con mèo họ Kim thừa đỏng đảnh, thiếu kiên nhẫn nào đó.
An trộm được, vẽ lại, nhằm giúp các bạn biết anh ta đã khó khăn khổ cực như thế nào mới ôm được mỹ nhân về nhà.Album mang tính chất nhất thời, ko biết thời gian update nhất định. Khi nào thấy ko update nữa chính là lúc JYH đã tóm được An và trói gô lại, lấy cuốn sổ về, ném An xuống biển phi tang mất xác.

:vSổ tay gia đình của Jung Yunho - Phương pháp dỗ vợ


Chúc các bạn xem vui và không sâu răng =))))

No comments:

Post a Comment