May 2, 2013

[Fanart] 130502 Yunho heading to Japan

Hôm nay chú qua Nhật. Mụn lia chia và mặt ngơ ngơ kư tê =))

Cái cổ áo viền vải bông của chú cũng kư tê phết X"D

Nói chung là hơi bị thích chú :)))


No comments:

Post a Comment